Thứ Sáu, 15 tháng 8, 2014

SUY NIỆM NGÀY 15 THÁNG 8 - ĐẠI LỄ ĐỨC MẸ LÊN TRỜINGÀY 15 THÁNG 8 - ĐẠI LỄ ĐỨC MẸ LÊN TRỜI

KHẢI HUYỀN 11,19; 12,1-6.10; CÔ-RIN-TÔ 15,20-27; LU-CA 1,39-56

Đấng Toàn Năng Đã Làm Cho Tôi Những Sự Trọng ĐạiQủa đã lâu cứ hằng năm thi Giáo Hội kính mừng Lễ Mẹ Lên Trời vào ngày 15 tháng 8. Việc tin tưởng Đức Mẹ hồn xác lên trời đã có từ lâu đời trong Giáo Hội. Và Lễ này được mừng kính nhiều nơi với nhiều tên gọi khác nhau, như Lễ Đức Mẹ An Giấc, Đức Mẹ Biến Chuyển, Dức Mẹ sinh ra ở trên trời, Đức Mẹ được nâng lên trời vv.. Nhất là ở Giáo Hội Đông Phương vào thế kỷ thứ 6, thì Lễ Đức Mẹ An Giấc, được dân chúng kính mừng khắp nơi trong Giáo Hội. Sau đó không lâu thì Lễ này được Giáo Hội Rô-ma đón nhận. Nhất là từ đấu thế kỷ thứ 8, người ta tìm ra một dấu chỉ ch1inh xác để bảo đảm cho chúng ta ngày Lễ này, rồi kể từ lức ấy cho đến nay thi Lễ này được mang tuớc hiệu là Lễ Đức Mẹ Lên Trời. Và tín điều Đức Mẹ Hồn Xác lên trời, đã được Đức Giáo Hoàng Pi-ô 12 long trọng công bố vào ngày 1.11.1950, để cho toàn thể Giáo Hội hoàn vũ hân hoàn kính mừng Mẹ Ma-ri-a chung thể vào ngày 15.08.

Thực vậy, Lễ này thu hút chúng ta vào sự lưu tâm về sự kiện mà Mẹ Ma-ri-a đã được phòng giữ khỏi vướng tội ngay từ lúc thụ thai, đồng thời Mẹ cũng được phòng giữ khỏi sự hư hoại thân thể mình vào ngày cuối đời Mẹ. Trái lại với các thụ tạo loài người, thì Mẹ Ma-ri-a trực tiếp đi vào sự vinh quang, không chỉ bằng linh hồn Mẹ, nhưng đồng thời bằng cả thân xác của Mẹ nữa. Do thế, Lễ Mẹ Lên trời xác thực rằng Mẹ Ma-ri-a đã được phục sinh, như Chúa Kitô đã phục sinh, và nhờ hồng ân Con Mẹ mà Mẹ được ơn trọng đại này.

Qủa là một sự kiện đặc thù cho Mẹ Thiên Chúa, mà chúng ta với con mắt trần và lý trí loài người không thể nào giải thích nổi. Làm thế nào Mẹ Ma-ri-a đã từ trái đất về trời với thân thể của Mẹ? Chúng ta không thể biết điều đó, duy chỉ Chúa Trời biết điều này và Ngài thực hiện sự việc diệu kỳ ấy cho Mẹ. Thực, sự kiện Mẹ lên trời là một mầu nhiệm đã được ban cho chúng ta để ta tin. Như có một bản văn cổ ghi lại những điều sau “Chúa Giê-su đã làm cho Đức Ma-ri-a ra khỏi mồ và nâng Đức Mẹ lên bên cạnh Ngài, với một phương thế chỉ có Ngài biết thôi”. 

Vâng chúng ta không biết làm cách nào Mẹ Ma-ri-a đã được đi vào Nước Chúa với thân xác của Mẹ, song chúng ta không ngạc nhiên những gì mà Mẹ đã được như thế. Phải chăng để xứng hợp với Mẹ Ma-ri-a như là đối tượng đẹp lòng Chúa Trời hơn cả ngay từ buổi đầu của sự hiện hữu, cũng như cho đến ngày mãn phần của đời Mẹ? Hoặc phải chăng để xứng hợp do sự kết hiệp mật thiết với Chúa Giê-su bằng tất cả những ngày tháng của đời sống Mẹ, cách đặc biệt nhất là kết hiệp vào giờ khổ nạn của Chúa Giê-su, mà Mẹ Ma-ri-a cũng đồng thời được nhanh chóng hưởng ân huệ phục sinh với con Mẹ. Vì ở đâu Người Con hiện diện với thân xác và linh hồn, thì người Mẹ cũng được hưởng đặc ân như thế với Con mình. Cũng thế, ở đâu mà Đấng đã tuyên bố rằng là người tôi tớ phục vụ Thiên Chúa, thì Mẹ Ma-ri-a cũng là người đã tuyên xưng với Đấng Toàn Năng rằng : này tôi là tỳ nữ của Đức Chúa Trời, xin Ngài thực hiện những điều Ngài muốn. Vả nữa, ở đâu có A-đam mới, thì đồng lúc cũng có E-và mới cho nhân loại.

Đẹp thay ngày mà Mẹ Ma-ri-a nghe lời chị họ Ê-li-sa-bét tán tụng rằng “em là người được chúc phúc giữa muôn vàn người nữ, và hoa trái của em sinh ra sẽ được chúc phúc”. Và Mẹ đã đáp trả lại lời tán tạ rằng : “linh hồn tôi nhảy vui trong Chúa, và thần trí tôi ca ngợi Thiên Chúa cứu độ tôi. Ngài đã đoái nhìn đến phận hè tớ nữ, kể từ nay muôn đời sẽ khen tôi có phúc; Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi những việc trọng đại, Danh Ngài là Thánh” (Lu-ca.1,28). Bởi vì Trinh Nữ Ma-ri-a đã trở nên Mẹ của Chúa Ki-tô, do thế Mẹ Ma-ri-a đã hoàn toàn chứa chan ân phúc. Để rồi Đức Ma-ri-a trở thành người Mẹ xứng hợp của Con Thiên Chúa, nhờ người Con ấy được sinh ra, và Thiên Chúa đã thực hiện qua Mẹ, cho Mẹ và nhờ Mẹ Ma-ri-a một sự việc trọng đại cho công cuộc cứu độ con người, và cho con người được giao hòa lại với Thiên Chúa. Trời lại được nối với Đất do sự vâng phục của Mẹ, nhất là nhờ Chúa Ki-tô, người Con do lòng cưu mang cùng sinh thành. Và một trong những sự việc đại trọng Chúa Trời ban thưởng cho Mẹ Ma-ri-a, đó là chúng ta đang cử hành ngày Lễ kính Mẹ Lên Trời hôm nay, với lòng cảm tạ Chúa, và tri ân Mẹ. Vì lòng vâng phục cùng sự thánh thiện toàn vẹn hiến dâng cùng cộng tác vào chương trình cứu độ của Chúa Trời, mà chúng ta cùng nhân loại được Chúa ban cho ơn này đến ơn khác.

Hạnh phúc thay! Ngày Lễ kính mừng Mẹ lên trời là ngày mà chúng ta chiêm ngắm Mẹ Ma-ri-a trong niềm vinh quang, là ngày cho chúng ta nguồn suối hy vọng. Bởi ngày Lễ này cũng nhắc nhở và mời gọi mỗi người chúng ta hãy tin tưởng những gì Mẹ Ma-ri-a đã được, ắt sẽ có một ngày chúng ta cũng được hạnh phúc như Mẹ vậy. Thế nên, chúng ta hoàn toàn đặt trọn niềm tin mình vào Chúa Ki-tô. Có nghĩa chúng ta hướng lòng mình vào “sự sống lại trong Ngài”, như thư thánh Phao-lô gửi cho giáo đoàn Cô-rin-tô đã xác quyết niềm tin như thế. Chúa Ki-tô là Người tiên khởi của những kẻ sống lại, sẽ làm cho tất cả chúng ta những kẻ được sống lai trong thân xác và trong linh hồn mình, ôi ngày mà tất cả muôn loài thụ tạo sẽ “đặt dưới chân Chúa Ki-tô”. Và qủa thực những gì bảo đảm cùng khích lệ để nhận biết thực cho lời hứa này, thì Thiên Chúa đã thực hiện nơi Mẹ Ma-ri-a. Hơn nữa, Mẹ Ma-ri-a không phải là một nữ thần, song Mẹ cũng chết như chúng ta. Do vậy, chúng ta tin rằng những gì Mẹ Ma-ri-a có, Mẹ Ma-ri-a được, tất chúng ta cũng sẽ được diễm phúc như Mẹ. Để rồi như Mẹ, chúng ta bằng lòng vui nhận chương trình cùng dự định của Thiên Chúa thực hiện cho ta.

Để từ ý đó, và trong nguồn hy vọng sẽ có một ngày chúng ta được ở kề bên Mẹ Ma-ri-a đang huởng hoan lạc cùng vinh quang Chúa Trời thưởng ban ở trên trời. Vả nữa, ở đâu Chúa Ki-tô được vinh hiển, thì chúng ta để cho Mẹ Ma-ri-a hướng dẫn đời ta; bởi Mẹ được chúc phúc giữa muôn vàn người nữ, để rồi vì danh chúc tụng ấy Thiên Chúa đã hoàn thành bao việc trọng đại và kỳ diệu trong lịch sử cứu độ loài người. Cũng nhờ Mẹ Ma-ri-a, qủa trong đời ta, bao nhiêu kỳ công Chúa thực hiện cho mỗi người chúng ta, và Ngài sẽ còn tiếp tục thực hiện cho ta. Đặc biệt, một trong những sự đại trọng Chúa Trời quan phòng và thực hiện cho cộng đoàn Đan Viện Thánh Mẫu Fatima này trải qua 35 năm trường, vẫn tồn tại, vẫn tiến tới: Ðể từ đó chúng ta nhận thức được rằng, sự sinh thành đan viện trải qua ba mươi lăm năm dài biết bao là hồng ân Chúa ban cho chúng ta. Hơn ba mươi lăm năm trước đây, có ai biết trước đan viện này trổ sinh chăng? Chắc chắn không ai dám đoan quyết mình biết trước. Duy chỉ có Chúa biết và tiên liệu cho chúng ta, cho hiện tại và tương lai của mỗi người chúng ta đây. Cùng với Mẹ Ma-ri-a chúng ta cất tiếng tán tụng Chúa : tạ ơn Chúa đã thực hiện trước mắt chúng con những sự việc kỳ diệu. Thật chúng con là người có phúc. Trì ân Chúa vô vàn, và cảm tạ Mẹ Ma-ri-a duờng bao. Amen! 

Lm. Lê Quang Dũng


0 nhận xét:

Đăng nhận xét