Thứ Năm, 7 tháng 8, 2014

Thiên thần trong Kinh ThánhLTCGVN (07.08.2014)

Các thiên thần được nhắc tới hơn 300 lần trong Kinh Thánh, nhiều vị được biết đến ít nhưng vẫn có thể được nhắc tên. Đây là các Thiên thần chúng ta cần biết:
GÁPRIEN – “Sứ Giả Đầu Tiên của Chúa”
Thiên thần Gáprien được nhắc tới cả trong Cựu ước và Tân ước, ngài phục vụ Thiên Chúa với cương vị Sứ giả được Thiên Chúa đi gặp một số người để giải thích giấc mơ và thăm viếng. Ngài đã truyền Tin Vui cho Đức Mẹ.
MICAE – “Chiến Sĩ Thánh”
Thiên thần Micae được nhắc tới bảy lần trong sách Daniel, Thiên thần Micae dẫn đạo binh của Thiên Chúa chống lại Satan và chiến thắng Satan.
RAPHAEN – “Người Chữa Lành”
Thiên thần Raphaen chữa lành bệnh tật. Ngài gắn liền với Tin Mừng theo Thánh sử Gioan và việc khuấy động nước để chữa bệnh tại hồ Bếtsaiđa.
URIEN – “Ngọn Lửa của Chúa”
Thiên thần Urien là người bảo vệ. Ngài thường được mô tả với một tay cầm ngọn lửa và một tay cầm kiếm.
LUXIPHE – “Người Sa Ngã”
Thiên thần Luxiphe đã nổi loạn chống lại Thiên Chúa. Trước khi sa ngã, Luxiphe được Thiên Chúa coi trọng nhưng sách Khải Huyền cho biết rằng Luxiphe và các thiên thần khác đã chống lại Thiên Chúa, rồi bị đuổi ra khỏi Thiên Đàng.
BARAKIEN – “Phúc Lành của Chúa”
Thiên thần Barakien là một trong bốn thiên thần tối cao, được mô tả trong Kinh Thánh là Hoàng tử Thiên thần có hàng ngàn thiên thần khác hầu hạ.
SELAPHIEN – “Người Trung Gian của Chúa”
Cầu nguyện là thuộc tính của Thiên thần Selaphien. Ngài thường được mô tả với đôi mắt nhìn xuống trong tư thế khiêm cung cầu nguyện.
GIÊGUĐIEN – “Người Vinh Danh Chúa”
Thiên thần Giêguđien là người khuyên giải và bảo vệ. Ngài cũng được biết đến là người mang Lòng Thương Xót của Thiên Chúa và là thiên thần của công việc. Triều thiên ngài cầm biểu thị phần thưởng vì đã hoàn tất công việc tâm linh.

VIỄN ĐÔNG (Chuyển ngữ từ beliefnet.com)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét