Thứ Tư, 6 tháng 8, 2014

Suy niệm LỄ CHÚA HIỂN DUNG: ÁNH SÁNG CHÂN LÝ


LỄ CHÚA HIỂN DUNG 

ĐA-NI-EN 7,9.10.13-14; 2PHÊ-RÔ 1,16-19, MÁT-THÊU 17,1-9

ÁNH SÁNG CHÂN LÝNgày hôm nay, là ngày Ánh Sáng chiếu rực rỡ hơn những ngày thường khác, bởi trái đất được chiếu sáng lạn ánh sáng từ trời. Đó là ánh sáng chân thật rọi sáng những bóng tối của sự chết, và là ánh sáng thần kỳ của Chúa Trời tỏ lộ một cách hữu hình cho loài người chúng ta. Ngày hôm nay, Mặt Trời vĩnh cửu, hiển lộ một chút bóng tối của sự yếu hèn thân xác, nhưng lại tỏa sáng tuyệt vời trong thân xác vẫn còn phải chết, do một phép lạ mới làm ta kinh ngạc. Hôm nay, Ngôi Lời làm người đã hiển hình trong sự sáng của dung mạo Ngài cũng như sự trắng tinh của phẩm phục, thiên tính ở trong thân xác đã trở nên hiệp một trong Ngài. 

Thế đó ngày hôm nay, chúng ta đã thấy được vinh quang của Ngôi Lời, vinh quang Ngài có từ Chúa Cha, được xem là Người Con độc nhất, để từ đó có tiếng phán từ Chúa Cha truyền xuống cho chúng ta rằng “đây là Con Ta yêu dấu, Ta hài lòng về Người, các ngươi hãy nghe lời Người”. Vinh quang đó thánh sử Gio-an đã thấy, khi thánh nhân hiểu biết Thiên Chúa và lắng nghe được tiếng Chúa Cha đưa dẫn mọi người vào trong Con của Ngài. Bởi thế thánh nhân mới nói “chúng tôi đã thấy vinh quang của Người, vinh quang của Người đã có từ Chúa Cha như Người Con độc nhất”. Thánh Gio-an đã thấy được vinh quang của Chúa Giê-su, thánh Phê-rô và Gia-cô-bê cũng được thấy. Các ông đã nghe được tiếng Chúa Cha phán. Giống như Thánh Phê-rô nói “lời phán này, chúng tôi đã được nghe, lời phán đó đến từ trời cao khi chúng tôi ở trên núi thánh”.

Đẹp thay ngày Lễ Chúa Hiển Dung này, chúng ta thấy đó là kỳ công của Chúa Trời Ba Ngôi, là mầu nhiệm của phục sinh. Chúa Cha phán, Chúa Con tỏa sáng vinh quang, và Chúa Thánh Thần thì bao phủ ánh sáng chan hòa. Để từ đó thánh Phê-rô thưa cùng Chúa Giê-su rằng “lạy Thầy, nếu được ở đây thì tốt qúa, nếu Thầy muốn, con sẽ dựng ba cái lều, một cho Thầy, một cho ông Môi-sen, một cho Ngôn Sứ Ê-li-a”. Anh nói gì vậy hỡi Phê-rô? Anh tìm kiếm sự gì để xây dựng một ngôi lều cho Thầy ở trái đất này? Tại sao anh muốn dựng lều ở đây cho Đấng đã đến đây tất phải trở về với Chúa Cha? Anh đề nghị gì để dựng nên một ngôi nhà ở trần thế này , trong khi đó Đấng đó ở trên trời với Cha từ muôn thủa muôn đời, có trước sự tạo thiên lập địa, Ngài có tất cả mọi sự Ngài có? Hởi Phê-rô, bộ anh muốn không để Thầy hoàn tất chương trình cứu độ thế giới và con người mà Chúa Cha đã giao phó cho Thầy hay sao? Thầy đến trần gian không phải cần xây một ngôi nhà ở địa cầu này, vì Đấng đến không muốn có một nơi an nghỉ để gối đầu kia mà cũng như một nắm mộ để tạm an giấc. Thật thế, Thầy không muốn anh xây cho Thầy một ngôi nhà ở trần thế để ngụ, song cho anh thi Thầy đã chuẩn bị cho anh một nhà ở trên trời rồi. 

Qủa thế Đấng đả không muốn sống trong một căn nhà mà anh muốn xây dựng cho Thầy ở đây, thế nhưng để nâng anh lên gần bên Thầy, thì Thầy đã sửa sọan và chuẩn bị cho anh một chỗ ở trên trời cao. Vâng ở đây như anh muốn, ở đây thì tốt quá! Thế nhưng, rồi sự chết, sự thương khó. sự vượt qua cùng sứ mạng cứu độ thế gian, và sự sống lại cùng sự thăng thiên về trời anh nghĩ như thế nào? Qủa nếu Thầy lưu ngụ ở đây với anh như lòng anh mong muốn, thì Thầy sẽ không hoàn tất sứ mạng mình, và tại sao Thầy đã đến trần gian này, tất Thầy sẽ không về lại nơi Thầy từ chỗ đó mà đến đây với anh. 

Qủa ở đây thì tốt qúa, anh Phê-rô hỉ. Thật ở đây, chắc chắn sẽ là niềm vui lớn cho anh trong quê hương này. Và nếu nhân tính của Đấng Ki-tô, được tôn vinh cho một thời gian để cho anh được trọn vẹn niềm vui, thì làm sao anh sẽ trọn đuợc niềm vui thiên tính mà anh sẽ thấy được sự vĩnh cửu. Hỡi Phê-rô, anh đã hưởng phước được thị kiến thấy Chúa Trời, tuy nhiên như Đấng Ki-tô phải chịu đau khổ vì anh, anh cũng cần phải trở nên chấp nhận chịu đau khổ cho Đấng Ki-tô, để cùng được thông phần chia sẻ sự thương khó cùng khổ nạn với Ngài, hầu anh được nguồn an ủi lớn lao là sống đời hạnh phúc vĩnh cửu với Ngài.

Ðễ từ đó, chúng con cảm tạ Chúa Trời Ba Ngôi. Qủa chúng con là thụ tạo khiêm hạ của Ngài, kính cẩn cúi đấu tri ân Thiên Chúa Ba Ngôi. Vâng chúng con cảm tạ, tri ân Cha, đã gửi Con Cha, Người Con duy nhất cho chúng con. Chúng con cảm tạ cùng tri ân Chúa Con, đã đến trần gian này mặc lấy da thịt và máu huyết của chúng con, để cứu độ chúng con và nhân trần. Chúng on cảm tạ và tri ân Chúa Thánh Thần, qua quyền năng vô vàn của Ngài, Chúa Giê-su đã nhập thể và nhập thế để ở với chúng con, cứu chuộc chúng con. Chúng cón cúi đầu cảm tạ Chúa Thánh Thần đã thánh hoá chúng con, cho chúng con được diễm phúc trở nên làm con cái Chúa Trời. Chúng con cảm tạ Chúa Trời mạc khải cho chúng con biết được có một Thiên Chúa mà Ngài có Ba Ngôi, là Cha và Con và Thánh Thần hằng yêu thương chúng con liên lỉ. Amen!


Lm. Phêrô Lê Quang Dũng, 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét