Thứ Hai, 4 tháng 8, 2014

Phục hồi Đức TinLTCGVN (04.08.2014)

Đôi khi bạn phải đối đầu với những tình huống khó khăn, bạn tưởng như tuyệt vọng, thậm chí có nguy cơ mất cả Đức Tin. Bạn cảm thấy như Chúa không còn lắng nghe bạn, hoặc Ngài làm ngơ, bỏ mặc bạn. Tuy nhiên, hãy nhớ kỹ rằng niềm tin cần phải hy vọng mới có được, dù chúng ta không thể chứng minh.
Cũng rất quan trọng để nhớ rằng có sức mạnh đang hành động vì bạn, ngay cả khi bạn không hề biết. Nhưng khi bạn biết tin tưởng, dù trong tình huống nào, bạn sẽ biết rằng niềm tin vẫn nguyên vẹn. Bạn phải kiên trì. Bạn phải quyết tâm tin tưởng.
Khi bạn thấy Đức Tin bị lung lay hoặc giảm sút, hãy áp dụng 5 cách này để phục hồi Đức Tin:
1. CẦU NGUYỆN
Cầu nguyện là chìa khóa vạn năng để mở cửa. Hãy dành thời gian cho Thiên Chúa. Hãy tin vào những điều bạn đang cầu xin, và tin nó sẽ xảy ra. Không chỉ cầu xin cho mình, mà còn phải cầu xin cho gia đình, cộng đồng (tu trì, giáo xứ, hội đoàn), thân nhân, bạn bè, láng giềng,...
2. BIẾT ƠN
Hãy nhìn vào mọi người trong cộng đồng. Trông lên chẳng bằng ai, trông xuống thấy mình chưa “đến nỗi nào”, có những người vẫn chịu thiếu thốn những điều cơ bản cần cho sự sống như thực phẩm, chỗ ở, việc làm, tài chính,... Những người vô gia cư không bằng một nửa may mắn của bạn. Những người tha phương cầu thực, ăn nhờ, ở trọ, họ mong được một phần cuộc sống của bạn mà không được. Hãy đánh giá cao những ơn lành nhỏ bé hằng ngày để duy trì Đức Tin.
3. ĐỐI THOẠI
Hãy tâm sự chia sẻ với người đồng cảnh ngộ, tức là những người đang khủng hoảng Đức Tin như bạn. Điều này có thể giúp bạn nhận thức về tình trạng của bạn. Họ có thể giúp bạn tái xây dựng niềm tin bằng cách đưa ra những lời khuyên hữu ích. Người ngoài cuộc luôn sáng suốt hơn người trong cuộc.
4. HỒI TƯỞNG
Hãy nghĩ lại những lúc mà bạn đã gặp khó khăn, và tự vấn: Tôi đã thoát khỏi tình trạng đó bằng cách nào? Bạn cần niềm tin và bạn đã dùng chính niềm tin để vượt qua. Đó là lòng tự tin, dù bạn nhận ra hay không nhận ra điều đó. Có niềm tin để tự tin và đi tới Đức Tin.
5. MẠNH MẼ
Hãy nhìn vào những gì bạn có. Hằng ngày có đầy niềm hy vọng và sự hứa hẹn. Hãy tin rằng mọi thứ đang tác động với nhau để bạn có điều tốt lành. Hãy tin vào chính mình và biết rằng bạn có thể làm mọi thứ. Hãy vững tin: Cái gì không phá vỡ tôi thì nó sẽ tạo nên tôi. Đó là niềm hy vọng, niềm tin, Đức Tin. Hãy mạnh mẽ lên!
Hãy noi gương các Tông Đồ ngày xưa thưa với Chúa Giêsu: “Thưa Thầy, xin thêm lòng tin cho chúng con” (Lc 17:5). Hãy xin, và bạn sẽ được! (Mt 7:7; Lc 11:9).

TRẦM THIÊN THU (Chuyển ngữ từ beliefnet.com)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét