Thứ Ba, 21 tháng 10, 2014

THĐGM: Đức TGM Phaolô Bùi Văn Đọc suy niệm “không hổ thẹn vì Tin Mừng”


Sài Gòn- theo news.va- Vào sáng thứ bảy 18.10, trong giờ cử hành Kinh phụng vụ “giờ 3”, Đức Tổng Giám mục Sài Gòn, Phaolô Bùi Văn Đọc đã có một bài suy niệm ngắn gọn. Đức Tổng Giám Mục suy niệm dựa vào bài đọc trích trong thư thứ I của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma: “Thật vậy, tôi không hổ thẹn vì Tin Mừng, vì Tin Mừng là sức mạnh Thiên Chúa dùng để cứu rỗi tất cả những ai tin.”

Đức Tổng Giám mục Phaolô trình bày rõ ràng về những điểm chính của bài suy niệm. Đức TGM nhắm đến Kitô hữu cần có lựa chọn căn bản đó chính là Tin Mừng, sẽ cứu rỗi chúng ta nếu chúng ta đặt niềm tin vào Tin Mừng. Đức TGM nói “Chúa Kitô” “là Hy vọng của chúng ta và hy vọng cho tất cả mọi người. Ngài là Đấng Cứu Thế của chúng ta, chịu đóng đinh, bị giết chết, và sống lại để chúng ta được nên công chính. Người đang hiện diện giữa chúng ta, đồng hành với chúng ta cho đến mút cùng của lịch sử. Chúa Kitô là niềm hy vọng duy nhất cho đời sống gia đình ngày hôm nay và ngày mai.”

Đức Tổng Giám Mục nói tiếp, “Nếu chúng ta tin, đón nhận những gì Chúa Kitô hứa với chúng ta về tình yêu.” Đức TGM đặt câu hỏi: “Chúng ta tin vào sức mạnh của Thiên Chúa, hay tin nơi quyền lực của thế gian này?” Đức TGM kết luận bài suy niệm gắn ngọn của mình như sau: “Sức mạnh của thế giới phá hủy tất cả mọi thứ: cuộc sống, tình yêu, gia đình nhân loại; ngược lại đời sống đức tin đưa đến đời sống yêu thương, là nguồn của niềm vui và hạnh phúc.”

Hoàng Minh
VRNs

0 nhận xét:

Đăng nhận xét