Chủ Nhật, 14 tháng 9, 2014

Chương trình Lễ giỗ lần XII tôi tớ Chúa FX Nguyễn Văn Thuận trên toàn thế giới

LTCGVN (14.09.2014)

Cardinal Francis Xavier Nguyễn Văn Thuận Foundation
THÔNG BÁO LỄ GIỖ LẦN THỨ XII TÔI TỚ CHÚA
ĐỨC Hồng Y PHANXICÔ XAVIÊ NGUYỄN VĂN THUẬN (2002 - 16.9 - 2014)


Nhân dịp Lễ Giỗ lần thứ XII của Đức cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận, gia đình và người thân của ĐHY xin một lời nguyện và hợp ý để ca tụng niềm vui Phục Sinh của Tôi Tớ Chúa. 
Sau đây là danh sách Lễ Giỗ tại các giáo xứ, giáo đoàn đã cho chúng tôi biết để cùng thông công:

 • Ngày 10, tháng 8, 7 giờ chiều Nhà Thờ Chánh Toà, Canberra, ACT, Úc Châu.
 • Ngày 13 tháng 9, 5 giờ chiều Thánh đường Các thánh Tử đạo Việt Nam, Edmonton, Alberta, Gia Nã Đại
 • Ngày 13 tháng 9, 6 giờ chiều Thánh đường Thánh Vinh Son Liêm, Edmonton, Alberta, Gia Nã Đại
 • Ngày 13 tháng 9,11 giờ sáng Trung Tâm Mục Vụ Công Giáo Việt Nam, Orange, CA. Hoa Kỳ
 • Ngày 14 tháng 9, 7 giờ chiều Thánh đường Thánh Giuse, Vancouver, BC, Gia Nã Đại
 • Ngày 14 tháng 9, 12 giờ trưa Thánh đường Đức Mẹ La Vang, Hallandale Beach, FL, Hoa Kỳ
 • Ngày 15 tháng 9, 5 giờ chiều Thánh đường Thánh Matheo, C. Đ. LaVang, Surrey, BC, Gia Nã Đại.
 • Ngày 16 tháng 9, 8 giờ sáng Thánh Đường Các thánh Tử đạo Việt Nam, Atlanta, GA. Hoa Kỳ
 • Ngày 16 tháng 9, 8 giờ sáng Thánh Đường St. Catherine, Santa Catalina Island, Los Angeles, Hoa Kỳ
 • Ngày 16 tháng 9, 9 giờ sáng Thánh Đường Thánh Brigid, John Creek, GA. Hoa Kỳ
 • Ngày 16 tháng 9, 6 giờ chiều Thánh Đường Thái Hà, Hà Nội, Việt Nam
 • Ngày 16 tháng 9, Nhà Từ Đường, Phủ Cam, Huế, Việt Nam.
 • Ngày 16 tháng 9, Nhà Thờ Chánh Toà, Nha Trang, Việt Nam
 • Ngày 16, tháng 9, 7 giờ tối Thánh đường Đức Mẹ Núi Cát Minh, Sydney, Úc Châu.
 • Ngày 16 tháng 10, 9 giờ sáng Nguyện đường Dòng Cát Minh, Canberra, Úc Châu.
 • Ngày 16 tháng 9, 6 giờ chiều Thánh Đường Maria Nữ Vương Việt Nam, New Orleans, LA. Hoa Kỳ
 • Ngày 16 tháng 9, 6:30 chiều Giáo Xứ Thánh Philipphê Phan Văn Minh, Orlando, FL, Hoa Kỳ
 • Ngày 16 tháng 9, 6:30 chiều Thánh đường Các thánh Tử đạo Việt Nam, Largo, FL. Hoa Kỳ
 • Ngày 18 tháng 9, 6:30 chiều Ðền Thánh Mẹ La Vang, Las Vegas, NE. Hoa Kỳ
 • Ngày 16 tháng 9, 7 giờ tối Thánh đường Các thánh Tử đạo Việt Nam, Arlington, VA. Hoa Kỳ
 • Ngày 16 & 17, Đại Chủng Viện Notre Dame, New Orleans, LA, USA
 • Ngày 18 tháng 9, 10 giờ sáng Nhà thờ hiệu tòa của Đức Cố ĐHY – Nguyễn Văn Thuận Santa Maria della Scala, Roma, Ý Đại Lợi.
 • Ngày 19 tháng 9, 9 giờ sáng Nhà Thờ Chánh Toà, Huế, Việt Nam
 • Ngày 19 tháng 9, 9 giờ sáng Thánh Đường Đức Bà Chốn Tựa Nương, San Jose, California, USA.
 • Ngày 20 tháng 9, 9:30 sáng Thánh Đường Chính Tâm, Phan Thiết, Việt Nam.
 • Ngày 20 tháng 9, 10 giờ sáng Nhà thờ Bắc Vĩnh, Nha Trang, Việt Nam
 • Ngày 21 tháng, 3 giờ chiều, Công Đồng Công Giáo, Waterloo, Ontario, Gia Nã Đại.
 • Ngày 28 tháng 9, 12:30 giờ trưaThánh Đường, Thánh Vincent Ferrer, Madison Heights, MI. Hoa Kỳ.
FX Nguyễn Văn thuận Foundation

0 nhận xét:

Đăng nhận xét