Thứ Tư, 17 tháng 9, 2014

Sở Nội Vụ tỉnh Kon Tum gây khó khăn cho ngày lễ Hành hương Đức Mẹ Măng Đen

LTCGVN (17.09.2014)

Sài Gòn – Như VRNs đã loan tin, Sở Nội Vụ tỉnh Kon Tum đã gây khó khăn cho Tòa Giám Mục Kon Tum (TGM) khi tổ chức lễ Hành hương Đức Mẹ Măng Đen tại thôn Măng Đen, xã Đak Long, huyện Kon Plông qua công văn số 1633/SNV-TGdo ông Phạm Văn Long, Phó Giám đốc ký ngày 09.09.2014. Không những thế, Sở Nội Vụ còn vi phạm pháp luật về thời hạn thông báo, cũng như lạm quyền khi họ nghiễm nhiên cho họ cái quyền ban – cho người dân về Quyền tự do tôn giáo.
Xét thấy công văn số 1633/SNV-TG của Sở Nội Vụ gửi cho Tòa Giám Mục Kon Tum, vi phạm pháp luật và lộng quyền những điều sau đây:
Đức cha Micae Hoàng Đức Oanh, Giám mục Giáo Phận Kon Tum và Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Giám mục Giáo Phận Vinh, Chủ tịch UB Công lý và Hòa bình trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam dâng thánh lễ tại linh địa Đức Mẹ Măng Đen, chiều 15.9.2014
Đức cha Micae Hoàng Đức Oanh, Giám mục Giáo Phận Kon Tum và Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Giám mục Giáo Phận Vinh, Chủ tịch UB Công lý và Hòa bình trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam dâng thánh lễ tại linh địa Đức Mẹ Măng Đen, chiều 15.9.2014
Thứ nhất: Theo pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo và theo Nghị định 92/2012/NĐ-CP, ở Điều 25 quy định về “hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đã đăng ký”; và Điều 31 về “các cuộc Lễ …ngoài cơ sở Tôn giáo” đều quy định “quyền đề nghị” của cơ sở Tôn giáo. Sau đó, cơ sở Tôn giáo “gửi đề nghị đến cơ quan nhà nước có thẩm quyề”n về “người tổ chức, dự kiến số lượng người tham dự, nội dung hoạt động, thời gian, địa điểm diễn ra hoạt động, các điều kiện bảo đảm”. Còn “UBND tỉnh” có “trách nhiệm trả lời bằng văn bản…”. Thế nhưng, Sở Nội Vụ tỉnh Kontum đã biến tướng thành cơ chế “xin- cho”, nghĩa là công văn của TGM Kon Tum khẳng định, “TGM Kon Tum đề nghị tổ chức hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký hằng năm”, nhưng công văn trả lời của Sở Nội Vụ tỉnh Kon Tum thì lại đề là “TGM Kon Tum xin tổ chức hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký hằng năm”, từ “đề nghị” của TGM Kon Tum đã được Sở Nội Vụ biến thành từ “xin”. Điều này cho thấy, Sở Nội Vụ đã biến TGM Kon Tum thành người “đi xin”, còn người có trách nhiệm là UBND tỉnh Kon Tum trở thành người “có quyền cho, có quyền ban ơn…”. Từ đó, dẫn đến sự lạm quyền của nhà cầm quyền bởi vì họ nghĩ rằng, họ có quyền “cho” nên đã đặt ra điều kiện này nọ với TGM Kon Tum, ví dụ như họ không cho dùng từ “Hành Hương” mà thay vào “Đi Lễ Đức Mẹ Măng Đen” hay Về với Mẹ Măng Đen, hoặc họ không cho để hòm công đức xin khấn hay có ý chỉ dùng vào việc đóng góp chia sẻ cho người nghèo, ngay cả việc cái thùng đã đặt trước tượng đài Đức Mẹ từ mấy năm nay thì bây giờ họ bắt dẹp đi…

Thứ hai: Cơ sở Tôn giáo có quyền đề nghị đăng ký “Hoạt động tôn giáo ngoài chương trình” và trách nhiệm của UBND Tỉnh “phải trả lời” bằng văn bản trong một thời hạn do luật định, “trong vòng 15 ngày làm việc” là tối đa. Vào ngày 11.08.2014, TGM Kon Tum đã gửi “đề nghị hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đã đăng ký tại khu vực tượng Đức Mẹ ở thôn Măng Đen, xã Đak Long, huyện Kon Plông” cho Sở Nội Vụ Tỉnh, thế mà gần 30 ngày sau, tức vào ngày 09.09 Sở nội vụ tỉnh Kon Tum mới có công văn hồi đáp. Như vậy, Sở Nội Vụ đã vi phạm pháp luật về thời hạn báo trước cho TGM Kon Tum. Có thể, Sở Nội Vụ nghĩ rằng, họ có quyền ban phát nên họ khệnh khạng, quan liêu và cố tình vi phạm thời gian, kéo dài thời gian do luật quy định nhằm gây khó khăn cho TGM Kon Tum trong việc tổ chức Hành Hương Đức Mẹ Măng Đen. Dẫn đến tình trạng TGM Kon Tum đã không thông báo được với giáo dân, đến độ có giáo dân thắc mắc và luôn hỏi cha Nguyễn Vân Đông rằng “có giấy phép tổ chức lễ chưa, thưa Cha” và trả lời rằng nếu không có giấy phép thì sẽ tổ chức lễ tại nhà thờ Chánh Tòa để hướng về Mẹ Măng Đen…
Thứ ba: Sở Nội Vụ đã lộng quyền về việc quyên góp. Theo Pháp lệnh Tôn giáo và Nghị định 92/2012/NĐ-CP thì Điều 36 quy định “trường hợp tổ chức quyên góp trong phạm vi một xã, thì cơ sở tôn giáo sẽ thông báo với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi tổ chức quyên góp”, hoặc trong phạm vi Quận/ huyện sẽ thông báo với Quận/ huyện. Trong văn bản của TGM Kon Tum khẳng định, “tổ chức cuộc lễ tại khu vực tượng Đức Mẹ ở thôn Măng Đen, xã Đak Long, huyện Kon Plông”, nên TGM Kon Tum chỉ cần thông báo trong với UBND xã Đak Long là được. Như vậy, sở nội vụ lộng quyền khi cho rằng, TGM Kon Tum không được quyên góp.
Thứ tư: Sở Nội Vụ cũng tưởng họ “có quyền” yêu cầu TGM Kon Tum “không được đặt tên cuộc Lễ là “Hành Hương…”, trong khi Luật không qui định cho phép “từ chối hay chấp thuận tên… cuộc Lễ”.
Đây là một sự lạm quyền và vi phạm pháp luật của Sở Nội Vụ tỉnh Kotum khi gây khó khăn cho TGM Kon Tum tổ chức ngày Hành hương Đức Mẹ Măng Đen.
Được biết, Hành hương Đức Mẹ Măng Đen năm nay được tổ chức vào ngày 15-16.09.
VRNs

0 nhận xét:

Đăng nhận xét