Thứ Sáu, 5 tháng 9, 2014

Tòa Thánh và Việt Nam sẽ nhóm họp tại Hà Nội

LTCGVN (05.09.2014)

Sài Gòn- Hôm nay, 05.09, Cha Federico Lombardi, Giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh vừa ra thông báo chung xác nhận rằng sẽ có một cuộc họp lần thứ 5 của Nhóm Làm Việc Chung giữa Tòa Thánh và Việt Nam tại Hà Nội từ ngày 10- 11 tháng 9.
Cha Lombardi cho biết cuộc họp sẽ nhắm đến việc “củng cố và phát triển quan hệ song phương giữa Tòa Thánh và Việt Nam.”
Cuộc họp trước, tức lần thứ 4 của Nhóm Làm Việc Chung giữa Tòa Thánh và Việt Nam được tổ chức tại Vatican vào tháng 6 năm 2013.
Hoàng Minh
Nguồn: VRNs

0 nhận xét:

Đăng nhận xét