Chủ Nhật, 7 tháng 9, 2014

Trước tình thế hôm nay của đất nước, Quân đội Nhân dân Việt Nam phải làm gì?LTCGVN (07.09.2014)

 Trả lời bản kiến nghị của quý vị cựu sĩ quan lực lượng vũ trang nhân dân ngày 02/09/2014) 

Kính thưa quý vị cựu sĩ quan Lực lượng vũ trang nhân dân 

Là một người dân Việt Nam thường hay quan tâm đến hiện tình của đất nước, cá nhân tôi rất xúc động khi đọc được bản kiến nghị của quý vị gởi cho lãnh đạo nhà nước và chính phủ nước CHXHCN Việt Nam, nhân ngày 02/09/2014. 

Sau nhiều lần đọc và nghiền ngẫm nội dung bản kiến nghị, bản thân tôi có một vài quan điểm tương đồng và bất đồng đối với suy nghĩ của quý vị xin được trình bày như sau:

A- Tương đồng: 

1- Quý vị nói rằng ...Chúng tôi là những người lính trọn đời “Trung với Nước, Hiếu với Dân”, luôn trăn trở với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và Nhân dân... Đây là một điểm son trong bản kiến nghị làm nức lòng người dân trong cả nước. Quân đội từ dân mà ra, do dân mà có, có nhiệm vụ chống ngoại xâm và diệt nội thù để bảo vệ tổ quốc và nhân dân, dứt khoát không phải là công cụ của bất cứ một thế lực chính trị nào trong xã hội như ông Hồ Chí Minh và đảng cộng sản Việt Nam đã từng ràng buộc ...Quân Đội Nhân Dân trung với đảng hiếu với dân... để biến Quân Đội Nhân Dân thành một công cụ riêng tư của mình và đảng của mình. 

2- Bản kiến nghị này quý vị chỉ gởi đến Lãnh đạo nhà nước và chính phủ CHXHCH Việt Nam mà không gởi đến lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam, cho thấy quý vị đã xác định được vị trí của đảng cộng sản Việt Nam ở đâu đối với tổ quốc và dân tộc. Đúng vậy, trong một quốc gia dù dưới bất cứ thể chế nào cũng chỉ có lãnh đạo nhà nước và chính phủ mới là người được nhân dân trao cho quyền lực để quản lý quân đội. Một đảng phái chính trị hoàn toàn không có chính danh cũng như tư cách pháp nhân và pháp lý để nắm quyền điều khiển quân đội của một quốc gia. 

B- Bất đồng 

1- Quý vị đã nhận thức được rằng tình thế của nước ta hiện nay là: “...nghiêm trọng, đe dọa an ninh, chủ quyền và sự phát triển của Quốc gia... Đó là sự thật, nhưng quý vị không chỉ rỏ ra rằng nguyên nhân nào, ai, kẻ nào đã tạo ra tình thế đó. Tôi tin chắc rằng tất cả quý vị và nhân dân cả nước điều biết rằng Trung cộng, đảng cộng sản Việt Nam và nhà nước chuyên chính độc tài của nó là nguyên nhân của mọi nguyên nhân tạo ra tình thế nước ta hiện nay như quý vị đã thấy. 

2- Một khi đã xác định được nguyên nhân như vậy thì việc làm của quý vị - Kiến nghị gởi cho lãnh đạo nhà nước CHXHCNVN - trở nên trớ tiêu nếu không muốn nói là buồn cười. Trên đời này không ai làm “kiến nghị” với tên xâm lược và kẻ bán nước để được chúng giải thích lý do cho mình, phải không quý vị!? 

3- Tất cả quý vị là đảng viên đảng cộng sản, quý vị chắc chắn biết rằng nhà nước CHXHCNVN chỉ là công cụ của đảng cộng sản Việt Nam, mọi quyết sách của quốc gia đều đo đảng vạch ra và nhà nước thi hành, như vậy vì lý do gì quý vị không “kiến nghị” với BCT/TW đảng cộng sản mà lại đi “kiến nghị” với công cụ của nó? Có phải vì là đảng viên đảng cộng sản mà quý vị “đổ bùn sang ao” không? và làm như vậy có đem lại kết quả gì không? 

4- Quý vị là đảng viên CSVN, đã từng là cán bộ cao cấp trong quân đội và nhà nước của nó, chắc hẳn quý vị cũng biết số phận của những “tâm thư”, “kiến nghị” như thế này sẽ đi về đâu khi đến tay các đảng viên cao cấp đương quyền, họ sẽ vất vào sọt rác và không bao giờ quý vị nhận được câu trả lời của họ! Chuyện này đã xảy ra hơn 70 năm rồi không hiểu tại sao đến nay quý vị vẫn còn tin tưởng hão huyền! 

C- Kết luận 

Nếu là người như quý vị tự nhận “...Chúng tôi là những người lính trọn đời “Trung với Nước, Hiếu với Dân, luôn trăn trở với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và Nhân dân...” theo tôi quý vị nên từng bước làm những việc cụ thể sau đây: 

- Trả thẻ đảng viên, đoạn tuyệt với quá khứ, đoạn tuyệt với đảng cộng sản. 

- Từ chối mọi chức vụ, bổng lộc mà đảng cộng sản ban cho từ trước đến nay. 

- Âm thầm vận động một cuộc chính biến bằng sức mạnh quân đội để thay đổi chế độ độc tài độc đảng hiện nay hoặc; 

- Liên kết với các phong trào dân chủ của nhân dân trong nước vùng lên giải thể chế độ độc tài tay sai Tàu cọng hiện nay, giành lại quyền làm chủ đất nước cho nhân dân. 

- Hợp sức với toàn dân xây dựng một chế độ tự do, dân chủ, đa nguyên, tam quyền phân lập để bảo vệ vững chắc tổ quốc và xây dựng đất nước Việt Nam mỗi ngày một giàu mạnh. 

Đó mới chính là việc mà Quân Đội Nhân Dân Việt Nam phải làm trong tình thế hôm nay của đất nước.

Kính Chào quý vị. 

06/09/2014


0 nhận xét:

Đăng nhận xét